DOSSIER DE TREBALL


Aquest és el dossier que us haureu de baixar per treballar les qüestions de reforç. Caldrà que el tingueu descarregat per anar treballant les qüestions que us vagi indicant.En aquest dossier trobareu informació teòrica i exercicis.

Quan es donin referències a les pàgines del dossier, sempre es farà referència a les pàgines del document en pdf, no a les pàgines concretes del dossier

ORTOGRAFIA


1) Repàs de la vocal neutra

Si voleu tenir uns apunts de referència per treballar la vocal neutra, podeu anar a aquest enllaç.

En el dossier de nivell B, teniu la teoria de l'ortografia de les vocals a/e en posició àtona (vocal neutra), en les pàgines 12 a 18.

És important que tingueu molt clara la teoria per poder començar a fer exercicis.


Exercicis per practicar la vocal neutra


DOSSIER: pàgina 18-19-20, exercicis 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


Podeu practicar també fent exercicis online en el bloc www.enxaneta.info. Trobareu exercicis de vocal neutra en aquestes pàgines. Com ja sabeu, són autocorrectius.

http://www.enxaneta.info/activitats/a-e/7

http://www.enxaneta.info/activitats/a-e/7/1

http://www.enxaneta.info/activitats/a-e/7/2

http://www.enxaneta.info/activitats/a-e/7/3

http://www.enxaneta.info/activitats/a-e/7/4

http://www.enxaneta.info/activitats/a-e/7/5

http://www.enxaneta.info/activitats/a-e/7/6

http://www.enxaneta.info/activitats/a-e/7/7

http://www.enxaneta.info/activitats/a-e/7/8

http://www.enxaneta.info/activitats/a-e/7/9

http://www.enxaneta.info/activitats/a-e/7/10

http://www.enxaneta.info/activitats/a-e/7/11

http://www.enxaneta.info/activitats/a-e/7/12


2) Repàs de l'ortografia de les vocals o/u en posició àtona


A banda dels apunts que heu treballat a classe, també podeu obtenir informació teòrica sobre aquesta qüestió podeu consultar:

-Dossier nivell B, pàgines 21, 22, 23.

- Podeu consultar també aquest Power Point- Consulteu també aquest web.

- També podeu consultar aquest altre web

Exercicis per practicar l'ortografia de les vocals o/u en posició àtona


Exercicis 1,2,3,4,5,6,7,8,9 del dossier Nivell B, pàgines 23-25 (del document en pdf)

Exercicis del bloc enxaneta.info:

http://www.enxaneta.info/activitats/o-u/8

A partir d'aquesta primera pàgina, a la part inferior, trobareu els números de tots els exercicis que tracten aquest tema.

Repàs de l'apostrofació de l'article

- Podeu consultar aquest web.

- Consulteu aquests apunts

Exercicis per treballar l'apostrofació de l'article

Podeu treballar els exercicis autocorrectius que trobareu al bloc enxaneta.info:

http://www.enxaneta.info/activitats/definit/19

A partir d'aquesta primera pàgina d'activitats, a la part inferior, trobareu els nombres corresponents a la resta d'exercicis.

Normes sobre l'apostrofació de l'articleExercicis sobre l'apostrofació de l'articleSolucions de l'exercici anteriorMés exercicis per treballar les vocals O/U àtonesExercicis bàsics d'accentuació i diacríticsSolucions a l'exercici anteriorLa dièresi (II)Exercicis de dièresiSolucions a l'exercici anteriorLlegiu el text "L'amor, una invenció del segle XII" i contesteu les preguntes


TEXT ARGUMENTATIU: CARTA AL DIRECTOR 1


COMPLEMENTS VERBALS AMB LA SEVA CORRECCIÓ

MÉS EXERCICIS PER REPASSAR ELS COMPLEMENTS VERBALS

Exercici 1CorreccióExercici 2Correcció