1r ESO LLENGUA CATALANA


1a setmana

Cal que els alumnes realitzin
- la comprensió lectora i les preguntes de la pàg. 1 del dossier
- els exercicis de l'apartat "les categories lèxiques"
- els exercicis de l'apartat "la vocal neutra"