CLASSIFICACIÓ DE LES ORACIONS SEGONS EL PREDICAT


ELS CONNECTORS EN ELS TEXTOS ARGUMENTATIUS
PRESENTACIÓ POWER POINT ORACIONS SUBORDINADES SUBSTANTIVES


http://www.slideshare.net/hboschn/les-oracions-substantives

PRESENTACIÓ POWER POINT ORACIONS SUBORDINADES ADJECTIVEShttp://www.slideshare.net/aalmodis/oracions-subordinades-adjectives?related=1

SUBORDINADES ADVERBIALS AMB FORMES NO PERSONALS DEL VERB


CONJUGACIÓ VERBAL

http://pdf.teidedigital.com/cat/3396/04%20Taules%20de%20formes%20verbals.pdf

http://www.slideshare.net/ngt1776/passat-simple-24090734ELS SUPERLATIUS: TEORIA I EXERCICIS

CONCEPTE I TIPUS DE SINTAGMAPRONOMS FEBLESDossier de pronoms febles: teoria i exercicis: material provinent dels blocs xtec.


GÈNERE I NOMBRE DEL SUBSTANTIUEL VERB
LA SINTAXI DEL CATALÀL'ADVERBILES PERÍFRASIS VERBALSLES ORACIONS COMPOSTESUSOS DELS VERBS "SER" I "ESTAR"VERBS AMB VELARITZACIÓ A L'ARRELTEORIA COMPLEMENT DIRECTEEL COMPLEMENT DIRECTE


EL COMPLEMENT INDIRECTE


L'ATRIBUT


EL PREDICATIU


EL COMPLEMENT DE RÈGIM VERBAL


EL COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL


MORFOLOGIA DELS PRONOMS FEBLESGÈNERE I NOMBRE DE L'ADJECTIU