Els/les alumnes que s'incorporen per primera vegada a l'aprenentatge de la llengua catalana trobaran a continuació recursos que els facilitaran la feina.

PRIMERES FRASES EN CATALÀ
GALÍ

VINCLES

CATALÀ INICIAL
ELS NÚMEROS
DESENES
CENTENES I MILERS
ELS DIES DE LA SETMANA
COMENCEM A PARLAR
ELS NOSTRES PARENTS
Muds DE MOTS

VOCABULARI EN IMATGES PER A ALUMNES NOUVINGUTS