ELS TEXTOS ARGUMENTATIUS


Trobareu un excel·lent esquema sobre els textos argumentatius en el llibre de text, pàg. 12.
A més, podeu consultar aquests apunts:


ELS CONNECTORS EN ELS TEXTOS ARGUMENTATIUS


Reforços per treballar PERQUÈ / PER QUÈ / PER A QUÈ; SINÓ / SI NO; PER / PER A (Teoria i exercicis)
Accentuació i dièresi
PERÍFRASIS VERBALS