REFORÇ ESTIU 4t ESO


1. Lectura d'una novel·la de lliure elecció

Els alumnes hauran d'omplir el document següent segons la lectura escollida. Amb aquesta tasca treballarem els criteris A,B, C i D.2. Els alumnes han de lliurar els exercicis de les pàgines 4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 del dossier pràctic de llengua


Els alumnes han de preparar l'apartat d'ortografia. Podeu fer servir aquest resum de convencions ortogràfiques. Amb aquests exercicis practicareu el criteri D
http://llenguacat.wikispaces.com/file/view/recull_ortografic.pdf/195195382/recull_ortografic.pdf

Podeu trobar apunts i teoria ortogràfica en aquesta pàgina del wiki, a més d'exercicis per practicar.

http://llenguacat.wikispaces.com/REFOR%C3%87+BATXILLERAT+ORTOGRAFIA

EXÀMENS PER PRACTICAR