ORTOGRAFIA


NOU MATERIAL D'ORTOGRAFIA


Aquest és un material completíssim de llengua catalana. Podeu treballar i, després, buscar les solucions, ja que inclou el solucionari. Es tracta de material per a la preparació del Nivell C de Llengua catalana, per tant, equivalent al que hauríeu de saber a 2n de Batxillerat.

http://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Documents/ARXIUS/nivell_C_solucionari.pdf

Podeu baixar-vos el pdf del document, us serà més còmode treballar-hi.

1) Vocalisme àton: teoria i exercicis. Pàgines 11-18

A/E àtones. Exercicis de l'1 al 7 de les pàgines 13-14

O/U àtones. Exercicis de l'1 al 6 de les pàgines 16-18

LLEGIU-VOS LES NORMES O LA FEINA NO SERVEIS PER A RES!!!

SOLUCIONARI: Trobareu les solucions en les pàgines 247-250

2) ACCENTUACIÓ I DIÈRESI: teoria i exercicis. Pàgines 19-23

Exercicis de l'1 al 9 de les pàgines 22 i 23.

LLEGIU-VOS LES NORMES O LA FEINA NO SERVEIS PER A RES!!!

SOLUCIONARI: Trobareu les solucions en les pàgines 250-252


LINKS DE TEORIA


Per millorar el nivell ortogràfic és indispensable repassar les normes... Sí, allò que us ensenyàvem al llarg de tota l'ESO!! Aquí teniu un seguit d'enllaços (UOC, Servei Lingüístic) que us poden ser d'utilitat. Aprofeiteu-los!!

Diftongs i accentuació

http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/ortografia/accentuacio.html#diftongs

http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/ortografia/accentuacio.html#tipus


Setmana 1: Apunts

La vocal neutra
Apunts sobre accentuació


Trucs d'accentuació
La dièresi
L'apostrofació dels articles
Setmana 1: Activitats