Si heu entrat en aquest apartat, de ben segur esteu buscant una orientació sobre quins materials utilitzar per aprendre i practicar alguns aspectes de la matèria de Llengua catalana i literatura. Us proposo un pla o itinerari per guiar-vos en aquest projecte de reforç i millora.


1. Quins materials de consulta puc fer servir?

Podeu descarregar-vos o consultar on line un seguit de materials.


GUIA LINGÜÍSTICA PRÀCTICA VOLUM 1: DUBTES LINGÜÍSTICS MÉS FREQÜENTS

Estructurat en 6 capítols, aquest volum inclou especificacions sobre ortografia i morfologia i sobre derivació i composició. Recull també diferents tipus d'errades, com ara interferències lèxiques entre català i castellà, pronúncies incorrectes, etc. Podeu descarregar-vos aquest material en pdf.GUIA LINGÜÍSTICA PRÀCTICA VOLUM 2: CONVENCIONS GRÀFIQUES

Estructurat en quatre capítols, aquest volum inclou les convencions sobre l'ús de les majúscules i les minúscules; la representació dels nombres i els signes que sovint els acompanyen; les abreviatures, les sigles i els símbols que apareixen freqüentment en els textos tècnics i científics, i les citacions bibliogràfiques dels diferents tipus de materials útils per a l'activitat docent. Podeu descarregar-vos aquest material en pdf.També és necessari, quan estem treballant o estudiant, disposar d'una GRAMÀTICA, per resoldre els dubtes

que ens puguin sorgir.


GRAMÀTICA DE LA LLENGUA CATALANA DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS


En aquest enllaç trobareu NORMES DE GRAMÀTICA


Enllaç per consultar QÜESTIONS DE SINTAXI

Un altre enllaç que us pot ser molt útil és aquest RESUM DE GRAMÀTICA BÀSICA


En aquest enllaç podreu trobar solució a DUBTES ORTOGRÀFICS I GRAMATICALS


En aquest enllaç trobareu les REGLES D'ORTOGRAFIA BÀSIQUES

Consulteu les ORTOCAPSES

Podeu consultar també aquest RECULL ORTOGRÀFIC2. ON PUC TROBAR EXERCICIS?


En aquest enllaç trobareu LLIÇONS I EXERCICIS D'ORTOGRAFIA

En aquest enllaç trobareu LLIÇONS I EXERCICIS DE GRAMÀTICA

En aquest enllaç trobareu LLIÇONS I EXERCICIS DE SINTAXI

En aquest enllaç trobareu MATERIALS TEÒRICS I EXERCICIS, amb la seva solució

Consulteu també els apartats RECURSOS, APUNTS i EXERCICIS d'aquest wiki


3. COM M'ORGANITZO AQUEST REFORÇ?


Segons els temes que tractem a l'aula, teniu l'opció de fer EXERCICIS LLIURES i presentar-los per a la seva correcció. O bé demaneu-me assessorament sobre quins exercicis podeu anar realitzant.

4. REFORÇ PER A 3r ESO


Els alumnes de 3r d'ESO que tinguin suspesa l'ortografia, haurien d'estudiar els temes següents. Després, caldrà que realitzin els exercicis corresponents.

- ORTOGRAFIA DE LA VOCAL NEUTRA

- VOCALISME ÀTON: A/E; O/U


- L'ACCENTUACIÓ: REFORÇ
- NORMES GENERALS D'ACCENTUACIÓ I ACCENT DIACRÍTIC


- L'ACCENTUACIÓ: CASOS ESPECIALS I DIACRÍTICS


- LLISTA DE PARAULES AMB ACCENT DIACRÍTIC


- "TRUCS" D'ACCENTUACIÓ DE LES VOCALS E/O OBERTES I TANCADES- NORMES D'ÚS DE LA DIÈRESI


- ÚS I ESTALVI DE LA DIÈRESI
- APOSTROFACIÓ DELS ARTICLES I CONTRACCIONS


- L'ARTICLE: APÒSTROF I CONTRACCIÓEXERCICIS DE REFORÇ PER A ALUMNES SUSPESOS PER ORTOGRAFIA


1.- Exercicis d'accents i dièresis, amb teoria adjunta


2.- Accentuació


3.- Exercicis interactius d'accentuació


4.- Exercicis interactius È/É


5.- Exercicis interactius d'accents i dièresis


6.- Exercicis de repàs d'accentuació i dièresi
7.- Exercicis de vocal neutra


8.- Exercicis de vocal neutra


9.- Exercicis interactius o/u

10.- Exercicis d'apostrofació


11.- Exercicis interactius d'apostrofació de l'article


QUADERNET D'EXERCICIS SOBRE ELS CONNECTORS (5a avaluació)


MATERIAL PER PREPARAR ELS EXÀMENS FINALS DE 3r ESO


http://llenguacat.wikispaces.com/MATERIALS+3r+d%27ESO


MATERIAL PER PREPARAR ELS EXÀMENS FINALS DE 4t ESO


http://llenguacat.wikispaces.com/MATERIALS+4t+d%27ESO

REFORÇOS D'ESTIU CURS 2010-2011