MÉS MATERIAL PER REPASSAR PREPOSICIONS I ORACIONS COMPOSTES SUBORDINADES SUBSTANTIVES I ADJECTIVES.


LES QÜESTIONS PRÀCTIQUES I TEÒRIQUES LES TROBAREU EN AQUEST ARXIU, QUE US HAURÍEU D'HAVER DESCARREGAT JA PER TREBALLAR L'ORTOGRAFIA.


EXERCICIS 1 (p.141), 5, 6 (p.142), 7, 8 (p.143)

SOLUCIONARI: pàgines de la 277 a la 279

LES ORACIONS COMPOSTESORACIONS SUBORDINADES SUBSTANTIVES

Una presentació de PowerPoint perquè pugueu repassar aquestes oracions.

ORACIONS SUBORDINADES SUBSTANTIVES I SUBSTANTIVADES


ORACIONS COMPOSTES SUBORDINADES ADJECTIVES


CANVI I CAIGUDA DE PREPOSICIONS

En aquest enllaç podreu trobar teoria molt senzilla d'entendre i exemples molt aclaridors sobre aquest tema
http://www.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl19/scl19_04_04.htm

EXERCICIS DE CANVI I CAIGUDA DE PREPOSICIONS
EXERCICIS DE TIPUS D'ORACIONS SEGONS EL PREDICAT