ACTIVITATS VOCALS ÀTONES 2n ESOSOLUCIONS


CORRECCIÓ DE L'AUTOAVALUACIÓ D'ORTOGRAFIA DE 1r D'ESO (abril 2014)


REFORÇ VOCAL NEUTRA (desembre 2013)EXERCICIS DE LA VOCAL NEUTRA (alumnes 3r ESO)EXERCICI D'ACCENTUACIÓ 1EXERCICI ÚS DE LA DIÈRESI I APOSTROFACIÓ DELS ARTICLESDIÈRESI ACTIVITATLA b I LA v ACTIVITAT