CURS 2016-2017

COMENTARI TEXT 1EXERCICI CONNECTORSDISCURS EL GRAN DICTADOR

CRITERIS PER VALORAR UNA ARGUMENTACIÓ ORAL.TEXT ARGUMENTATIU 2n ESO


TEXT ARGUMENTATIU 4t ESOTEXTOS PERIODÍSTICS D'OPINIÓEXERCICI NOTÍCIAEXERCICI COMUNICACIÓ NO VERBAL
CREACIÓ DE NARRACIONS CURTES A PARTIR DE LA LLETRA D'UNA CANÇÓ


Comentari de text 1 (1r de Batxillerat)