COMPONENTS DEL SINTAGMA NOMINAL
Un sintagma nominal és un grup de paraules que té per nucli un nom o un pronom els quals, opcionalment, poden anar acompanyats d’altres categories que els determinen o els acompanyen.
Categoria gramatical
(classes de paraules)
Funció sintàctica
(dins del sintagma fan de)
articles
determinant
adjectius qualificatius
complement del nom
adjectius determinatius
determinants
El periodista va redactar aquella notícia (art+N) / (adj. demost+N)
El periodista aquella notícia
El periodista valencià va redactar aquella notícia escandalosa (art+N+Adj) / adj. demost+N+Adj)
En aquest cas, l’adjectiu qualificatiu fa de complement del nom.
El periodista valencià aquella notícia escandalosa
Nosaltres hem fet tres exercicis (Pronom) / (Adj. num+N)
Nosaltres tres exercicis

Aquest perfum francés és més fort que aquest (Ad.Indef +N+Adj. qual) / (Pronom)
Qualsevol perfum francès aquest

DESCARREGUEU-VOS L'ARXIU