DIVERSES SÓN LES PARLES


JOC EL POBLE I ELS ESTATS DE LA MEDITERRÀNIA


MAPES LINGÜÍSITCS. LES LLENGÜES D'EUROPA


MAPES VIUS CASA DE LES LLENGÜES


MAPES LINGÜÍSTICS DEL MÓN


ITINERARIS ROMÀNICS. JOCS MULTILINGÜES

Unió Llatina és un organisme internacional fundat l'any 1954 amb l'objectiu de valorar i difondre l'herència cultural i les identitats del món llatí. En l'àmbit de la promoció i l'ensenyament de les llengües romàniques du a terme el projecte "Itineraris romànics". A continuació us presentem un joc constituït per sis mòduls que contribueixen a treballar aspectes de la dimensió plurilingüe i multicultural.

ROMANIA MINOR. LLENGÜES ROMÀNIQUES MINORITZADES

Un projecte molt interessant sobre les llengües romàniques minoritzades. Aquí trobareu informació sobre llur localització geogràfica, llurs dialectes, llur situació actual, una petita gramàtica de cada llengua, textos literaris, etc.
Mapes Romania minor. Llengües romàniques
Mapes Romania minor. Llengües romàniques de la Península Ibèrica

BABEL UN MÓN DE LLENGÜES


VEUS UNIDES


SABIES QUE...