Apunts d'ortografia

L'ACCENT DIACRÍTIC


L'APÒSTROF EN ELS ARTICLES EL/LA


ÚS I ESTALVI DE LA DIÈRESI


LA VOCAL NEUTRA


B/VLA ELA GEMINADA I LA HLES GRAFIES J/G, TJ/TG, IX/IX, -TX/-IG