QUADERN DIGITAL. Escriure a l'ESOEl Quadern digital és un programa informàtic que pretén facilitar l'escriptura en llengua catalana i castellana, amb una tutorització del procés d'escriptura. Els tipus de textos que el programa ajuda a aprendre a escriure són narració, notícia, descripció, definició, argumentació, instrucció i exposició.