LA POESIA TROBADORESCA: Treballem conceptes clauELS GÈNERES DE LA POESIA TROBADORESCA: Relacionem els gèneres amb les seves definicionsENCREUAT INTERACTIU DE LA VOCAL NEUTRAENCREUAT INTERACTIU DE O/U ÀTONESENCREUAT INTERACTIU DE LA POESIA TROBADORESCAENCREUAT INTERACTIU DE LA ESSA SORDA I SONORA (1)FUNCIONS DE LES ORACIONS SUBORDINADES SUBSTANTIVESENCREUAT J/G, X/IX, TJ/TG, -TX/-IGENCREUAT JG i mésENCREUAT RENAIXENÇAODA A LA PÀTRIA: Audiollibre